Szkolenia

Szkolenia z zakresu bhp

Szkolenia z zakresu bhp

 • pracodawców (dyrektorów, właścicieli)
 • osób kierujących pracownikami (mistrzów, kierowników działów, brygadzistów)
 • służby bezpieczeństwa i higieny pracy
 • pracowników administracyjno-biurowych (w tym także pracowników służby zdrowia szkół i innych placówek oświatowych)
 • pracowników na stanowiskach robotniczych
Kwalifikacyjne pracowników zajmujących się obsługą i eksploatacją urządzeń energetycznych

Kwalifikacyjne pracowników zajmujących się obsługą i eksploatacją urządzeń energetycznych

 • urządzeń elektrycznych
 • kotłów wodnych i parowych
 • wszystkich typów sprężarek powietrznych
 • cieplnych instalacji wodnych i parowych
 • instalacji i urządzeń chłodniczych
 • pieców piekarskich (kotłów piekarskich)
 • pieców, kotłów gazowych, instalacji gazowych i innych
Pracowników obsługujących i konserwujących urządzenia dźwignicowe

Pracowników obsługujących i konserwujących urządzenia dźwignicowe

 • wciągniki i wciągarki
 • suwnice
 • żurawie
 • wyciągi towarowe
 • dźwigi towarowo-osobowe
 • dźwigi budowlane
 • dźwigi szpitalne
Kierowców wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia

Kierowców wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia

Pracowników w zakresie przestrzegania zasad higieny pracy (dotychczasowe

Pracowników w zakresie przestrzegania zasad higieny pracy (dotychczasowe "minimum sanitarne")

W zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej dla osób obsługujących apteczki i punkty pierwszej pomocy

W zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej dla osób obsługujących apteczki i punkty pierwszej pomocy

Pracowników zatrudnionych w gospodarstwach rybackich z zakresu zasad ratowania tonących i udzielania im pierwszej pomocy

Pracowników zatrudnionych w gospodarstwach rybackich z zakresu zasad ratowania tonących i udzielania im pierwszej pomocy

Z zakresu obrotu, konfekcjonowania i stosowania chemicznych środków ochrony roślin

Z zakresu obrotu, konfekcjonowania i stosowania chemicznych środków ochrony roślin

Pracowników zatrudnionych przy przechowywaniu, transporcie i sprzedaży substancji trujących

Pracowników zatrudnionych przy przechowywaniu, transporcie i sprzedaży substancji trujących

Spawaczy elektrycznych i gazowych

Spawaczy elektrycznych i gazowych

Zespołów powypadkowych ustalających okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy

Zespołów powypadkowych ustalających okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy