Opracowania

Oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego na stanowisku pracy

Oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego na stanowisku pracy

Instrukcje eksploatacyjne na wszystkie urządzenia energetyczne (ciepłownicze, chłodnicze, elektroenergetyczne itp.)

Instrukcje eksploatacyjne na wszystkie urządzenia energetyczne (ciepłownicze, chłodnicze, elektroenergetyczne itp.)

Instrukcje dotyczące organizacji transportu wózkami z napędem silnikowym

Instrukcje dotyczące organizacji transportu wózkami z napędem silnikowym

Stanowiskowe instrukcje bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń oraz bezpiecznego postępowania w pomieszczeniach pracy

Stanowiskowe instrukcje bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń oraz bezpiecznego postępowania w pomieszczeniach pracy

Instrukcje w zakresie dobrej praktyki higienicznej GHP, dobrej praktyki produkcji GMP i zasady systemu HACCP

Instrukcje w zakresie dobrej praktyki higienicznej GHP, dobrej praktyki produkcji GMP i zasady systemu HACCP

Tabele norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego łącznie z zasadami gospodarowania tymi środkami

Tabele norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego łącznie z zasadami gospodarowania tymi środkami

Regulaminy pracy obowiązujące w zakładach o zatrudnieniu, co najmniej 20 pracowników

Regulaminy pracy obowiązujące w zakładach o zatrudnieniu, co najmniej 20 pracowników

Regulaminy wynagradzania w zakładach pracy

Regulaminy wynagradzania w zakładach pracy

Szczegółowe zasady szkolenia pracowników z zakresu bhp w konkretnych zakładach pracy

Szczegółowe zasady szkolenia pracowników z zakresu bhp w konkretnych zakładach pracy

Ocena stanowisk pracy i wydatku energetycznego

Ocena stanowisk pracy i wydatku energetycznego

Instrukcje udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w zależności od występujących zagrożeń

Instrukcje udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w zależności od występujących zagrożeń

Ekspertyzy budowlane, techniczne itp.

Ekspertyzy budowlane, techniczne itp.

Wszelkiego rodzaju projekty budowlane i technologiczne zakładów pracy, ich części i obiektów ze szczególnym uwzględnieniem wymagań bhp

Wszelkiego rodzaju projekty budowlane i technologiczne zakładów pracy, ich części i obiektów ze szczególnym uwzględnieniem wymagań bhp

Koncepcja i projekty z zakresu ochrony przeciwhałasowej (wyciszanie pomieszczeń pracy)

Koncepcja i projekty z zakresu ochrony przeciwhałasowej (wyciszanie pomieszczeń pracy)