Inne usługi

Opiniowanie projektów nowo budowanych, przebudowywanych i modernizowanych zakładów pracy lub ich części (obiektów)

Opiniowanie projektów nowo budowanych, przebudowywanych i modernizowanych zakładów pracy lub ich części (obiektów)

Udzielanie porad z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Udzielanie porad z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Prowadzenie postępowań powypadkowych dot. wypadków przy pracy

Prowadzenie postępowań powypadkowych dot. wypadków przy pracy

Nadzór nad działalnością z zakresu bhp w zakładach pracy

Nadzór nad działalnością z zakresu bhp w zakładach pracy

Wszelkie usługi z zakresu p.poż.

Wszelkie usługi z zakresu p.poż.