Badania

Warunków środowiska pracy

Warunków środowiska pracy

  • natężenia hałasu
  • stężenia zanieczyszczeń powietrza (zapylenia substancji chemicznych itp.)
  • warunków mikroklimatu
Pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji i urządzeń elektrycznych oraz rezystancji izolacji

Pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji i urządzeń elektrycznych oraz rezystancji izolacji